Aa

Nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện gì để trở thành “chủ nhân“ khu nhà ở 315 tỷ đồng tại huyện Quỳnh Lưu?

Phúc Nhân
Phúc Nhân pv.reatimes@gmail.com
Thứ Bảy, 02/12/2023 - 12:20

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa thông báo mời quan tâm đối với Dự án Khu nhà ở tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Đây là dự án có sử dụng đất có tổng diện tích hơn 7,4ha với quy mô dân số hơn 1 ngàn người.

Ngày 28/11, thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu Quốc gia cho thấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa đăng tải thông báo mời nhà đầu tư đối với dự án Khu nhà ở tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Đây là dự án có tổng diện tích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 7,41ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 296,87 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 18,723 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số là 1.140 người nhận hồ sơ đăng ký thực hiện trước 08h ngày 29/12/2023.

Việc triển khai dự án nhằm tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và khu nhà ở bảo đảm hài hoà lợi ích cộng đồng và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Đồng thời khai thác và quản lý sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, bảo đảm sự kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đáp ứng nhu cầu về quy hoạch đất ở và công trình nhà ở cho người dân tại xã Sơn Hải nói riêng và huyện Quỳnh Lưu nói chung.

Dự án có tổng diện tích 74.163,3 m2. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất, gồm: Đất công cộng 2.000 m2; Đất ở 34.900 m2; Đất cây xanh thể dục thể thao 5.000 m2; Đất trạm xử lý nước thải 250 m2; Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 32.013,3 m2.

Sản phẩm dịch vụ cung cấp là Nhà ở, đất ở, nhà văn hóa, trường mầm non, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công viên cây xanh - thể dục thể thao. Trong đó, đối với nhà ở, đất ở gồm: Nhà ở thấp tầng khoảng 110 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài (Tổng diện tích đất khoảng 13.400 m2; cao 04 tầng với mật độ xây dựng tối đa 90%).

Khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng (khoảng 175 lô đất): Tổng diện tích khoảng 21.500 m2 (cao 04 tầng - mật độ xây dựng tối đa 90%).

Nhà văn hóa, chiều cao 01 tầng, diện tích đất 700 m2, mật độ xây dựng 40%; Trường mầm non, chiều cao 02 tầng, diện tích đất 1.300 m2, mật độ xây dựng 40%; Xây dựng hệ thống cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Thời hạn thực hiện dự án không quá 50 năm, kể từ ngày Nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc ngày bàn giao đất và đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư cần đáp ứng gì?

Theo yêu cầu về việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư cho thấy, đối với nhà đầu tư liên danh: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%. Có Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư liên danh bằng tổng số dự án của các thành viên liên danh đã thực hiện.

Về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 59.374.000.000 đồng; Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính 01 dự án.

Cách xác định dự án như sau: Loại 1, dự án trong lĩnh vực Nhà ở thương mại mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 5 năm trở lại đây và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có tổng mức đầu tư tối thiểu là 207.809.000.000 đồng (Nhà đầu tư đã góp vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu là 41.562.000.000 đồng).

Loại 2 là dự án trong lĩnh vực Nhà ở thương mại mà Nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 5 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu là 194.702.000.000 đồng; Loại 3 là Dự án trong lĩnh vực Nhà ở thương mại mà đối tác tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 5 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu là 194.702.000.000 đồng.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có). Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án. Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định. Tại thời điểm ký kết hợp đóng dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng dự án.

Kinh nghiệm của nhà đầu tư: Các dự án, gói thầu nhà đầu tư thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét, đánh giá; Đối với các dự án có quy mô đầu tư lớn, không có nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, bên mời thầu căn cứ dữ liệu về các dự án đã thực hiện, khả năng phân kỳ đầu tư của dự án đang xét để xác định yêu cầu về kinh nghiệm của nhà đầu tư. Trong trường hợp này, yêu cầu về kinh nghiệm của nhà đầu tư có thể được chỉnh sửa theo hướng thấp hơn so với hướng dẫn nhưng phải bảo đảm phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu thực hiện dự án.

Trong quá trình xem xét, đánh giá, phải bảo đảm nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật để thực hiện dự án. Yêu cầu thực hiện dự án trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng phải bảo đảm quy định đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư và biện pháp xử lý (xử phạt, đền bù thiệt hại, xử lý trong giai đoạn tiếp theo) trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Cơ quan có thẩm quyền có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% tổng mức đầu tư của dự án.

Hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn: Dự án, gói thầu đã được nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc đang trong giai đoạn vận hành hoặc đã kết thúc theo quy định.

Nhà đầu tư cung cấp kinh nghiệm và chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện một dự án tương tự một lần duy nhất. Trường hợp sử dụng đối tác, phải có thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa nhà đầu tư đứng đầu liên danh và đối tác.

Cách thức quy đổi các dự án: 01 dự án loại 1 được tính 01 dự án; 01 dự án loại 2 bằng 0,7 dự án loại 1; 01 dự án loại 3 được tính 0.5 dự án loại 1; Đối với những dự án chưa xác định rõ giá trị tổng mức đầu tư trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh để xác định giá trị này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top