Aa

Nhà Khang Điền (KDH): 9 tháng lãi 414 tỷ đồng, vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Thứ Hai, 30/10/2017 - 15:51

Riêng quý 3/2017 Nhà Khang Điền lãi sau thuế 163 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 3 năm ngoái.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu thuần đạt gần 469 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 3 năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn, chỉ 11% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 212,6 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần Nhà Khang Điền đạt 2424,2 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 46% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt gần 793 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu Nhà Khang Điền, doanh thu từ bất động sản đạt gần 2.255 tỷ đồng, chiếm 93% tổng doanh thu. Còn lại là danh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng, từ dịch vụ.

Doanh thu tài chính quý 3 đạt hơn 9,5 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ, nâng tổng doanh thu tài chính kể từ đầu năm lên hơn 51,6 tỷ đồng, tăng đến 43,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Trên BCTC hợp nhất quý 3 của Nhà Khang Điền ghi nhận, tính đến 30/9/2017, công ty còn hơn 641 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, xấp xỉ bằng đầu năm. Ngoài ra còn 1.328 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn dưới 3 tháng, tăng 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng cộng tiền gửi ngắn hạn và không kỳ hạn của công ty đến cuối quý xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong quý hơn 13,45 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng chi phí tài chính 9 tháng đầu năm 2017 hết hơn 93,66 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, khoản chi trả lãi vay chỉ khoảng 19 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng chi phí tài chính. Phần lớn khoán chi phí tài chính của công ty phát sinh từ việc chi chiết khấu thanh toán.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng trong quý cũng giảm sâu 34,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn hơn 6,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương quý 3 năm ngoái, tầm hơn 27,5 tỷ đồng.

Những yếu tố trên dẫn tới, riêng quý 3/2017 Nhà Khang Điền lãi sau thuế 163,1 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 Nhà Khang Điền báo lãi sau thuế 414,7 tỷ đồng, tăng trưởng 55% cùng kỳ năm 2016 và đã vượt gần 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (400 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 373,6 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top