TAG:

nhà truyền thống

15/08/2020, 06:36 GMT+7
  • 06/02/2020, 06:00

    Nhà ngang

    Nhà ngang

    Gọi nhà ngang vì nó nằm vuông góc với nhà chính, ở phía mắt phải đưa ngang nhìn sang mỗi khi bước vào nhà chính hoặc mỗi khi từ nhà chính bước ra, có tính chất phụ...

Thương hiệu nổi bật

TOP