TAG:

nhà văn bình ca

  • 05/02/2021, 08:00

    Nhà văn Bình Ca: Văn chương không tình cờ…

    Nhà văn Bình Ca: Văn chương không tình cờ…

    Con người Bình Ca còn rất nhiều góc khuất tôi chưa được biết. Anh nói rằng chỉ coi “Quân khu Nam Đồng” như là một cuộc chơi tình cờ, nhưng vẫn không giấu được những khát vọng đam mê về những gì sắp đến của chữ nghĩa


TOP