TAG:

nhà văn đỗ bích thúy

  • 11/06/2021, 07:00

    Nhà văn có tiếng đàn môi

    Nhà văn có tiếng đàn môi

    Viết về Đỗ Bích Thúy lúc này, tự nhiên tôi nghe văng vẳng tiếng đàn môi đang cất lên từ trang sách của chị vi vút giữa cuộc đời sau bờ rào đá, giữa mây ngàn, núi thẳm. Và tôi yêu tiếng đàn môi của Đỗ Bích Thúy.


TOP