Reatimes.vn

TAG:

Nhân sỹ Hà Đông

  • 27/02/2018, 06:00

    Những người tìm lại "hồn làng"

    Những người tìm lại

    Cách đây ba năm, trong lần doanh nhân Đỗ Văn Hiểu cùng mấy anh em nhóm Nhân sỹ Hà Đông về một làng thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội, dâng tặng lại năm đạo sắc phong của làng bị mất trộm nhiều năm trước, vị bô lão đại diện cho dân làng xúc động nói: “Đình làng chúng tôi có nhiều của quí nhưng cứ như người mất hồn, nay nhận lại các đạo sắc phong, thì hồn làng đã trở lại”.


TOP