Reatimes.vn

TAG:

Nhiệm vụ

 • 29/04/2022, 13:10

  Ngành Hải quan đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 4 tháng đầu năm 2022

  Ngành Hải quan đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 4 tháng đầu năm 2022

  Ngày 29/04/20222, Tổng cục Hải quan vừa đưa kết quả công tác nổi bật của Tổng cục Hải quan 4 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022.

 • 05/08/2018, 06:01

  Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

  Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án). Đề án phấn đấu đến năm 2020 xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị. Đến năm 2025 thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh...


TOP