Aa

NHNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty tài chính

Thứ Hai, 24/09/2018 - 10:00

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng yêu cầu các công ty tài chính thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi nợ, không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính tiêu dùng.

Trên đây là một trong những nội dung của văn bản số 7022/NHNN- TTGSNH được Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ký ban hành nhằm yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung nhằm chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Theo đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ công ty tài chính trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy trình, quy định nội bộ, chỉ đạo của trụ sở chính của công ty tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, phát hành thẻ tín dụng.

NHNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty tài chính

Ảnh minh họa.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về đôn đốc, thu hồi nợ theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; đặc biệt là những quy định về hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính tiêu dùng.

Đối với văn phòng đại diện, điểm giới thiệu sản phẩm của công ty tài chính trên địa bàn, không thực hiện đòi nợ cho công ty tài chính tiêu dùng; chỉ thực hiện các hoạt động quảng bá, tìm kiếm và quản lý khách hàng cho công ty tài chính theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ - Ngân hàng Nhà nước ngày 09/01/2008.

Các văn phòng đại diện, điểm giới thiệu sản phẩm của công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty tài chính về tiếp xúc khách hàng; giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ; quản lý, sử dụng thông tin khách hàng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng; kịp thời báo cáo, kiến nghị đến trụ sở chính của công ty tài chính và Ngân hàng chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xử lý những vi phạm trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Lãnh đạo NHNN yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, thu hồi nợ của các công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn.

Các NHNN chi nhánh phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời cảnh báo các công ty tài chính có biện pháp ngăn chặn tối đa rủi ro, hành vi vi phạm có thể xảy ra, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và lợi ích của công ty tài chính, đảm bảo an ninh tiền tệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top