Aa

Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/12/2017

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 00:01

Từ 1/12 hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực, đó là những thay đổi về chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, quy định mới về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế,...

Chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, gồm: nguyên tắc xếp lương, các bảng lương, chế độ nâng bậc lương, các chế độ phụ cấp, chuyển xếp lương khi thay đổi công việc, thẩm quyền quyết định xếp lương và nâng bậc lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu và chế độ đối với học viên cơ yếu.

Theo đó, người có quân hàm Trung tướng sẽ được hưởng lương bậc 10, tương đương với hệ số 9,20.

Quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế phải thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược. Đồng thời phải theo dõi riêng các khoản mục này trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Trường hợp các khoản doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược gắn với hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không hạch toán riêng được doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác, thì toàn bộ khoản doanh thu không tách riêng được là doanh thu dùng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặt cược;

Trường hợp các khoản chi phí vừa liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược vừa gắn với hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, phải thực hiện phân bổ các khoản chi phí theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Người Việt vào chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên

Theo Thông tư 102, để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino, người Việt Nam phải chứng minh được năng lực tài chính.

Trong đó, hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino là một trong các loại hồ sơ sau:

Các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino; các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Bên cạnh đó,doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ theo quy định trong thời hạn tối thiểu là 5 năm kể từ ngày cho phép người Việt Nam vào chơi casino.

Thông tư này cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Thông tư hướng dẫn Nghị định về kinh doanh casino có hiệu lực là từ 1/12/2017 và ngay tại thời điểm này, người Việt đủ các điều kiện theo quy định sẽ được quyền chơi casino.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top