Aa

Những ngành nghề nào được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41?

Thứ Năm, 09/04/2020 - 10:50

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020, quy định áp dụng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 5 nhóm đối tượng chính thuộc rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Ngày 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

5 nhóm ngành, lĩnh vực được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho 5 nhóm đối tượng.

Nhóm ngành thứ nhất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; xây dựng;

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn ghế.

Nhóm ngành thứ hai được quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP bao gồm: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định áp dụng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó có bất động sản và xây dựng. (Ảnh minh họa)

Nhóm ngành thứ ba theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Nhóm ngành thứ tư là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm ngành cuối cùng được hỗ trợ tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với nhóm này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm công bố danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các nhóm ngành theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Đối với thuế GTGT, Nghị định 41/2020/NĐ-CP cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 6/2020 (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I, II/2020 (trường hợp kê khai theo quý) là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020;

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020;

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020;

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020;

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020;

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký - 8/4/2020. (Ảnh minh họa)

Đối với thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, II/2020 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định, trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Đối với thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 sẽ được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, Nghị định 41/2020/NĐ-CP cho phép số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020 cũng được gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5.

Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành kinh tế khác nhau nhưng có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký - 8/4/2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top