Reatimes.vn

TAG:

những ngọn chông trời

  • 01/06/2021, 07:00

    Trùng Khánh và tranh Hoàng A Sáng

    Trùng Khánh và tranh Hoàng A Sáng

    Giờ đây Hoàng A Sáng đã là họa sỹ nổi tiếng, nổi tiếng ở sự độc đáo, nổi tiếng bởi sự đa tài nhưng trên hết, thứ khiến anh nổi tiếng thực sự là khả năng bảo toàn nguyên vẹn, nguyên khối những gì thuộc về cội nguồn.


TOP