Nợ nước ngoài

Chuyên gia lo ngại “bom nợ” của doanh nghiệp FDI sau năm 2020

Chuyên gia lo ngại “bom nợ” của doanh nghiệp FDI sau năm 2020

Thời sự

"Bom nợ" không đến từ khu vực trong nước mà từ hoạt động vay nợ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Lên đầu trang
Top