nội dung luật đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Những điểm nghẽn chờ "tháo chốt" trước giờ bấm nút

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Những điểm nghẽn chờ "tháo chốt" trước giờ bấm nút

Thời sự

Tính đến ngày 9/1, những vấn đề còn hai phương án chờ xem xét trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ; vấn đề dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất…

Lên đầu trang
Top