Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

phấn đấu như rứa

  • 27/06/2021, 13:00

    Phấn đấu như rứa a?

    Phấn đấu như rứa a?

    Mấy tháng sau, o Kén được chuẩn y rồi được rút lên xã. Vài năm sau thì lên huyện. Rồi được cử đi học một năm trường chi đó ngoài Thuận Thành, Hà Bắc. Rồi về tỉnh công tác.


TOP