Aa

Phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, CII ước tính thu về thặng dư 540 tỷ đồng

Thứ Năm, 01/06/2017 - 03:41

Theo quy định số tiền 540 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần không được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông, CII có thể sử dụng nguồn vốn thặng dư này để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 31/5/2017, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã hoàn tất ký kết Hợp đồng về việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) với Industrial Bank of Korea (đơn vị được nhận ủy thác từ nhà đầu tư TPCĐ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2).

Trái phiếu này có lãi suất 1%/năm (tính theo USD), giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, vào tháng 1/2017, CII đã phát hành 40 triệu USD TPCĐ cho nhà đầu tư Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business, là Ngân hàng đại diện cho quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (RAM).

CII giả định rằng, nếu phát hành thành công tất cả 60 triệu USD TPCĐ này và nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD TPCĐ thành cổ phiếu CII, thì có thể xem như, toàn bộ hơn 33,5 triệu cổ phiếu quỹ CII hiện nay sẽ được bán với giá 38.500 đồng/cổ phiếu, và CII thu được thặng dư bằng tiền là gần 540 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu của công ty. Một năm qua, giá cổ phiếu CII đã tăng từ 25.000 lên 40.000 đồng.

Theo quy định hiện nay, số tiền 540 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần nêu trên không được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông, CII có thể sử dụng nguồn vốn thặng dư này để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Không chỉ vậy, việc huy động thành công 60 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi này sẽ tạo nguồn vốn với lãi suất vay thấp (1%/năm trên USD) để CII triển khai hoàn tất dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top