Aa

Phát hành trái phiếu chính phủ góp phần quản lý nợ công an toàn

Thứ Bảy, 23/12/2023 - 13:33

Theo Kho bạc Nhà nước, công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2023 đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách nhà nước với chi phí hợp lý, đặc biệt góp phần quản lý nợ công.

Đã huy động được 284.006 tỷ đồng

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong nước còn chậm, tồn ngân quỹ nhà nước ở mức cao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp để triển khai công tác huy động vốn như: Tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) phù hợp với tiến độ thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, nhu cầu trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương, tình hình ngân quỹ nhà nước và phù hợp với điều kiện thị trường.

Đồng thời, KBNN cũng tập trung phát hành TPCP theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo công khai, minh bạch. Phát hành linh hoạt các loại kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, tránh gây áp lực cho ngân sách nhà nước, tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.

Tính đến hết ngày 30/11/2023, KBNN đã huy động được 284.006 tỷ đồng qua phát hành TPCP, đạt 71% kế hoạch năm 2023 Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 12,48 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP là 9,06 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 3,25%/năm.

Cũng trong năm 2023, KBNN đã tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ TPCP theo hướng kéo dài kỳ hạn phát hành, đảm bảo kỳ hạn phát hành TPCP bình quân phù hợp với mục tiêu (9-11 năm) tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Cùng với đó, KBNN đã điều hành lãi suất phát hành TPCP trong phạm vi khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định, phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, khả năng huy động vốn từ nguồn TPCP và nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để xác định nhu cầu vay vốn của ngân sách trung ương và trình Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch phát hành TPCP phù hợp, giảm chi phí vay nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước.

Theo báo cáo của KBNN, tính đến hết ngày 30/11/2023, KBNN đã huy động được 284.006 tỷ đồng qua phát hành TPCP, đạt 71% kế hoạch năm 2023 Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 12,48 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP là 9,06 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 3,25%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi TPCP đến hết ngày 30/11/2023 là 166.232 tỷ đồng (trong đó: gốc là 90.966 tỷ đồng; lãi là 75.266 tỷ đồng).

Công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP đã đảm bảo huy động đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa

Theo đánh giá từ KBNN, qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP đã đảm bảo huy động đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách nhà nước với chi phí hợp lý. Đồng thời, góp phần quản lý nợ công an toàn, bền vững và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục bám sát kế hoạch được giao để có kế hoạch phát hành phù hợp

Ông Trần Quân, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do các xung đột địa chính trị, rủi ro về kinh tế, tài chính.

KBNN đã tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ TPCP theo hướng kéo dài kỳ hạn phát hành, đảm bảo kỳ hạn phát hành TPCP bình quân phù hợp với mục tiêu (9-11 năm) tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Cùng với đó, KBNN đã điều hành lãi suất phát hành TPCP trong phạm vi khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định, phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Vì vậy, theo Tổng Giám đốc KBNN, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặt ra cho hệ thống KBNN trong năm 2024 hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, KBNN đã đặt mục tiêu, trong năm 2024 phải hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả.

Theo đó, KBNN sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch huy động vốn năm 2024 được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn TPCP với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, đảm bảo huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường TPCP. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn TPCP năm 2024 theo kế hoạch được Bộ Tài chính giao.

Cùng với đó, KBNN cũng sẽ chủ động xây dựng, trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2024 và hàng quý, đảm bảo nhu cầu thanh toán chi trả của ngân sách nhà nước. Triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top