phát triển kinh tế Bắc Kạn

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công

Địa phương

Việc phân bổ và quản lý vốn đầu tư công kịp thời, chính xác là then chốt trong việc đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời mỗi công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ, hạ tầng được đầu tư là "cánh cửa" góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lên đầu trang
Top