Aa

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công

Thứ Tư, 15/05/2024 - 15:16

Việc phân bổ và quản lý vốn đầu tư công kịp thời, chính xác là then chốt trong việc đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời mỗi công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ, hạ tầng được đầu tư là "cánh cửa" góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể sắp hoàn thành. Đây là một trong những dự án được phân bổ vốn kịp thời.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 2.157 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 1.403 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cho biết: Từ cuối năm 2023, Sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh thực hiện phân bổ, giao 100% số kế hoạch vốn nêu trên cho các đơn vị, địa phương theo quy định.

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá X (tháng 3/2024), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 với tổng kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 2.430 tỷ đồng, trong đó thực hiện giao bổ sung (tăng) 273,5 tỷ đồng so với kế hoạch được giao từ cuối năm 2023 từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương và nguồn tăng thu, tiết kiệm cho ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024. Trong đó ngân sách trung ương là hơn 1.523 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được phân bổ phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư công và khả năng giải ngân thực tế; bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công. Trong đó tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm và các dự án chuyển tiếp có khả năng giải ngân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Ngay sau khi được HĐND, UBND tỉnh giao Kế hoạch vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn được phân cấp điều hành; đề nghị các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, quý.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chấp thuận tiến độ kế hoạch triển khai thực hiện các dự án nhóm A, B trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công- Ảnh 2.

Cụm công nghiệp Vằng Mười huyện Na Rì sớm hoàn thành là cơ hội cho nhà đầu tư và việc làm cho người dân địa phương.

Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án nhóm A, B và các công trình quan trọng khác, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Sở còn đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2024 chưa đủ điều kiện giao vốn để sớm điều chỉnh, giao kế hoạch vốn năm 2024; đôn đốc UBND cấp huyện khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn phân cấp huyện điều hành.

Chấp thuận tiến độ giải ngân từng tháng đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo tại Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát, tham mưu báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư theo tuần, tiến độ thực hiện dự án quan trọng, trọng điểm hằng tháng; thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Tổ chức các hội nghị giao ban xây dựng cơ bản, các cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân định kỳ để đánh giá tiến độ giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư, các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư...

Với những nỗ lực nêu trên, đến hết ngày 19/4/2024, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 295 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng so với cùng kỳ năm 2023./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top