Aa

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với Lê Đức Thọ

Thứ Hai, 07/08/2017 - 15:00

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định, địa điểm tuyến đường trên là nút giao ngã 3 của tuyến đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, có vị trí thuộc địa giới quận Nam Từ Liêm.

Đường Lê Đức Thọ kéo dài.

Đường Lê Đức Thọ kéo dài.

Tuyến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 68m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 24m, hè hai bên rộng 16m... Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 50m, gồm 2 lòng đường xe chạy chính rộng 5m; hè hai bên rộng 16m...

Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định.

UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại khu vực nút giao theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top