TAG:

phổ cập địa lý

  • 29/09/2020, 13:30

    Những cây cầu có tên mà không có họ

    Những cây cầu có tên mà không có họ

    Đi trên những cây cầu mà không biết dòng sông chảy qua dưới đó thì cũng như thấy ai đó có tên mà không có họ. Tiếc rằng có nhiều lúc tự hỏi mà không có câu trả lời.


TOP