Aa

Phú Thọ: Nhà thầu vi phạm không được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới

Thứ Năm, 30/03/2023 - 09:29

Với những nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định.

UBND tỉnh Phú Thọ mới ban hành văn bản số 849/UBND-KTTH về việc tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh năm 2022, đồng thời điểm danh 22 chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và 19 nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với 57 công trình, dự án.

Có thể điểm tên một số nhà thầu bị UBND tỉnh Phú Thọ nhắc đến gồm: Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam vi phạm tại Dự án đường giao thông liên huyện Thanh Thuỷ - Thanh Sơn (đối với đoạn thuộc địa bàn huyện Thanh Thuỷ) và dự án Hồ công viên Văn Lang (giai đoạn 1); Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vi phạm tại Dự án Quảng trường Hùng Vương và các khu TĐC; Công ty CP Việt Mỹ Phú Thọ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Phú Thọ; Công ty CP giải pháp giáo dục – Y tế Nam Việt, thực hiện Dự án Hệ thống quản trị Đại học thông minh Trường ĐH Hùng Vương; Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Thăng Long - Công ty CP Tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội vi phạm tại Gói thầu Thi công xây lắp nhà A (5 tầng) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khoa Đại học Nông lâm nghiệp do Trường Đại học Hùng Vương làm chủ đầu tư;…

dự án Hồ công viên Văn Lang (giai đoạn 1)
Hồ công viên Văn Lang (giai đoạn 1) là một trong những dự án xảy ra việc nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán. (Ảnh: Phutho.gov.vn)

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư chỉ đạo, tăng cường xử lý, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán và không để tồn đọng dự án hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ có liên quan của các cơ quan, đơn vị còn để tồn đọng các dự án, công trình chậm lập hồ sơ quyết toán.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp hành nghiêm quy định pháp luật về chế độ quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện lập, trình phê duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, giải quyết các vướng mắc trong điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu. Đối với các dự án dừng thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện, đề nghị rà soát, đánh giá, đề xuất với UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể để thực hiện quyết toán dứt điểm phần dự án đã hoàn thành.

Thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh danh sách các dự án, các chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định, làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét trong việc giao, bố trí dự án mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt. Qua đó làm rõ sai phạm và xử phạt hành vi vi phạm xây dựng theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top