Aa

Phú Yên cảnh báo 40 dự án bất động sản vi phạm quy định

Thứ Hai, 26/07/2021 - 22:34

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai 40 dự án bất động sản do các chủ đầu tư vi phạm quy định báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015 của Chính phủ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Sở Xây dựng Phú Yên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên hồi tháng 4/2021, Sở có văn bản đề nghị các chủ đầu tư các dự án nêu trên thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay nhiều chủ đầu tư dự án vẫn chưa thực hiện chế độ báo cáo cung cấp thông tin theo quy định. Trong đó, Sở cho biết, có đến 40 dự án các chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo theo quy định.

Danh sách 40 dự án bị Sở Xây dựng Phú Yên “bêu tên” vì vi phạm Nghị định số 117/2015 của Chính phủ:

Trước tình trạng này, để duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, Sở Xây dựng Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin. Việc này nhằm thực hiện theo quy định tại quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các chủ đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản (có ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền), đúng nội dung, thời hạn và hình thức báo cáo theo quy định. Các trường hợp không đúng, xem như chưa thực hiện chế độ báo cáo.

Chủ đầu tư dự án nào không thực hiện sẽ bị xử lý về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 139/2017 của Chính phủ. Ngoài ra, Thanh tra Sở xây dựng Phú Yên chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng sẽ kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định.

Theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP, định kỳ hằng tháng, các chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về dự án và tình hình giao dịch bất động sản; tình hình giao dịch bất động sản đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Định kỳ hằng quý cung cấp thông tin về số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án và tình hình triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top