Aa

Phú Yên: Lên kế hoạch xây gần 20.000 căn nhà ở xã hội phục vụ người thu nhập thấp

Khánh Hòa
Khánh Hòa khanhhoa.13590@gmail.com
Thứ Năm, 06/07/2023 - 08:43

Phú Yên đưa ra kế hoạch phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành khoảng 19.668 căn nhà ở xã hội (giai đoạn 2021-2025: 11.876 căn; giai đoạn 2026-2030: 7.792 căn).

Ngày 3/7, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Phú Yên phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành khoảng 19.668 căn nhà ở xã hội (giai đoạn 2021-2025: 11.876 căn; giai đoạn 2026-2030: 7.792 căn). Trong đó, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp 18.419 căn, nhà ở xã hội cho công nhân là 1.250 căn.

Cụ thể, tỉnh Phú Yên khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở nhằm tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Địa phương cũng huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn; có cơ chế, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư để phát triển nhà ở xã hội.

Phú Yên lên kế hoạch xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030
Phú Yên lên kế hoạch xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố khi lập, phê duyệt các quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội; xem chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương. ....

Đồng thời, các địa phương cũng phải xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung - dài hạn của địa phương để phát triển hạ tầng cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất sạch); nghiên cứu việc huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển của địa phương để phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh trích một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn để bổ sung vào khoản mục riêng trong ngân sách của địa phương, dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn./

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top