Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • 27/02/2018, 16:01

    Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đã chuyển nhượng, bàn giao dự án

    Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đã chuyển nhượng, bàn giao dự án

    Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), một số chủ đầu tư dự án tại các địa phương được kiểm toán chưa tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; chưa tuân thủ quy hoạch xây dựng, triển khai trước khi được cấp phép hoặc vi phạm về giấy phép xây dựng; tiến độ triển khai, thực hiện nhiều dự án còn chậm so với quyết định giao đất hoặc quyết định phê duyệt dự án; các cơ quan quản lý tại địa phương chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.


TOP