Reatimes.vn

Quản lý nhà chung cư: Gắn trách nhiệm, tăng hiệu quả

Quản lý nhà chung cư: Gắn trách nhiệm, tăng hiệu quả

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư đã được các cấp, các ngành TP triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém.
13:30, 27/09/2019

Một nội dung quan trọng tại Hội nghị giao ban quý III/2019 là quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội” và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của UBND TP.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư đã được các cấp, các ngành TP triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật; từng bước đi vào nền nếp và góp phần đảm bảo trật tự, an toàn, cải thiện điều kiện ở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. 

Tuy nhiên, công tác trên vẫn còn đang bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém như: Việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư, việc bầu và công nhận ban quản trị còn chưa được đôn đốc kịp thời; việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư còn nhiều bất cập…

Kiến nghị thay đổi thời hạn sử dụng đất nhà dự án

Về chính sách đất đai, cần nghiên cứu việc giao đất cho các dự án phát triển nhà ở, theo quy định của Luật Đất đai, thời hạn là 50 năm. Trong khi đó, việc quy định cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Chính vì vậy, các tòa nhà chung cư có niên hạn sử dụng, khi xuống cấp, cần xây dựng lại rất bất cập đối với việc vận hành, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư. Vì vậy, Sở TN&MT kiến nghị lãnh đạo TP cần kiến nghị T.Ư khi sửa đổi Luật Đất đai, chính sách về nhà ở, xem xét thời hạn sử dụng đất cho người mua nhà phù hợp quy định pháp luật.

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông

Nghị quyết 26-NQ/TU đề ra 2 mục tiêu: Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan quản lý Nhà nước, người đứng đầu từ TP đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. 

Thứ hai, kịp thời đề ra và triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, ngăn chặn và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp phát sinh trong công tác trên.

Để thực hiện 2 mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp của cấp ủy, chính quyền và các ngành trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP...

Khu Đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: Thanh Hải

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 26-NQ/TU của UBND TP đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, phân bố dân cư hợp lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng trong các hoạt động lập và phê duyệt. Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù chung của TP về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống ở các khu chung cư cũ.

Hàng tuần sẽ nêu tên công trình vi phạm PCCC lên báo

Trong quý III/2019, Công an TP đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với 1.150 lượt cơ sở chung cư; phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp, với số tiền trên 500 triệu đồng… 

Tới đây, cần nghiên cứu xây dựng quy trình, phương án tổ chức cưỡng chế đối với các chủ đầu tư có công trình còn nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC, cố tình chây ì không chấp hành; chuyển hồ sơ của các công trình vi phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Công an TP sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các công trình nhà cao tầng, chung cư không đảm bảo an toàn PCCC, hàng tuần tập hợp danh sách đăng công báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc Công an TP Đoàn Duy Khương


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP