Reatimes.vn

Quảng Bình: Điều chỉnh, bổ sung hơn 550ha đất phục vụ 98 dự án

Quảng Bình: Điều chỉnh, bổ sung hơn 550ha đất phục vụ 98 dự án

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký quyết định điều chỉnh, bổ sung hơn 550ha đất để thực hiện 98 dự án trải rộng trên nhiều địa phương của tỉnh.
15:45, 23/09/2021

Ngày 21/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố, thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó hồi tháng 5/2021.

Tổng số dự án bổ sung, điều chỉnh là 98 dự án, với tổng diện tích 550,57ha. Trong đó bổ sung, điều chỉnh 77 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/8/2021, với tổng diện tích 203,86ha. Trong đó bổ sung mới 57 dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai (trong đó có 35 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) với tổng diện tích 117,63ha, bao gồm: 35,73ha đất trồng lúa; 37,63ha đất nông nghiệp khác; 37,59ha đất phi nông nghiệp và 6,68ha đất chưa sử dụng.

Xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới là nơi có 20ha được điều chỉnh, bổ sung cho Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: Đình Toàn)

Đồng thời, bổ sung mới 7 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, với diện tích 14,38ha, bao gồm: 6,54ha đất trồng lúa; 0,06ha đất rừng phòng hộ; 5,63ha đất nông nghiệp khác; 1,98ha đất phi nông nghiệp và 0,17ha đất chưa sử dụng; Điều chỉnh 13 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 (trong đó có 11 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013) với tổng diện tích sau điều chỉnh là 71,85ha, bao gồm: 23,24ha đất trồng lúa; 2,73ha đất rừng phòng hộ; 19,29ha đất nông nghiệp khác; 17,67ha đất phi nông nghiệp và 8,92ha đất chưa sử dụng.

Dự án đô thị mới tại P. Phú Hải, TP. Đồng Hới đã và đang được triển khai có nhiều diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi, thu hồi. (Ảnh: CTV)

Cùng với quyết định điều chỉnh, bổ sung số diện tích phục vụ cho 57 dự án trên, UBND tỉnh cũng quyết định bổ sung, điều chỉnh 21 dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thị xã, TP. Đồng Hới với tổng diện tích 346,71ha. Cụ thể: Bổ sung mới 17 dự án, tổng diện tích sử dụng đất là 38,89ha, bao gồm: 2,34ha đất trồng lúa; 21,27ha đất nông nghiệp còn lại; 11,39ha đất phi nông nghiệp và 3,89ha đất chưa sử dụng; Điều chỉnh 4 dự án, tổng diện tích sử dụng đất 307,82ha, bao gồm: 306,04ha đất nông nghiệp còn lại; 0,62ha đất phi nông nghiệp và 1,16ha đất chưa sử dụng.

Trong số các dự án có diện tích bổ sung, điều chỉnh lần này nhiều nhất là dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm đến sân bay Đồng Hới và các tuyến đường phụ cận trong khu vực thu hồi gần 16ha, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Quang Trung, P. Thọ Quang, TX. Ba Đồn 10,5ha; Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới tại xã Bảo Binh điều chỉnh, bổ sung 20ha; tuyến đường du lịch TP. Đồng Hới kết nối với vùng Nam Quảng Bình với diện tích điều chỉnh, bổ sung gần 14ha…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP