Reatimes.vn

Quảng Nam yêu cầu rà soát pháp lý chuyển giao tại dự án KĐT số 6

Quảng Nam yêu cầu rà soát pháp lý chuyển giao tại dự án KĐT số 6

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn liên quan đến phương án giá đất đối với phần diện tích khu đất Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6.
06:25, 21/11/2022

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land để rà soát, xem xét lại việc thực hiện các hồ sơ pháp lý mua bán nợ, việc bàn giao tiếp nhận trên thực địa, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng.

Khu đô thị do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xem xét các thủ tục pháp lý về đất đai đối với phần diện tích khu đất Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6, thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc để tham mưu giao đất, cho thuê đất hoặc điều chỉnh diện tích đất giao, cho thuê từ Công ty TNHH Chí Thành sang Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land.

Về phương án giá đất, đối với chi phí đầu tư trước khi mua bán nợ sẽ bóc bỏ, không tính chi phí đầu tư hạ tầng (do đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết không còn sử dụng hạ tầng cũ). Chỉ tính chi phí san lấp mặt bằng theo khối lượng và giá trị tại thời điểm Công ty TNHH Chí Thành đã đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land cần cung cấp các hồ sơ liên quan do Công ty TNHH Chí Thành đã san lấp mặt bằng cho Sở Xây dựng kiểm tra, xác định chi phí.

Quảng Nam yêu cầu rà soát pháp lý dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư 

Đối với chi phí đầu tư sau khi mua bán nợ sẽ được xác định tại thời điểm điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tháng 11/2019). UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land khẩn trương cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến chi phí đầu tư dự án, gửi Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra. Trường hợp không cung cấp các hồ sơ liên quan đến chi phí đầu tư san lấp mặt bằng theo yêu cầu thì xác định chi phí tại thời điểm được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Chí Thành.

Về thời điểm xác định giá đất dự án sẽ thống nhất tính toán, xác định doanh thu lập phương án giá đất cụ thể dự án tại thời điểm cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với chi phí giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land cần cung cấp các hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất mà công ty nhận chuyển giao (kể cả chi phí bồi thường do Công ty TNHH Chí Thành trước đây đã thực hiện) theo các phương án được đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho UBND TX. Điện Bàn thẩm định, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng làm căn cứ khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định.

Công nhận nhà đầu tư đủ năng lực cho dự án khu đô thị 14ha

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương vừa được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1, phường Điện Dương, TX. Điện Bàn.

Tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương là địa phương có nhiều dư án bất động sản được đầu tư.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã tiến hành mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1. Dự án này có quy mô khoảng 14ha với sơ bộ tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hơn 116 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 45,9 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế nhà ở. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024.

Sau khi công nhận là nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP