Aa

Quảng Ngãi chú trọng phát triển nhà ở xã hội

Thứ Tư, 06/12/2023 - 06:05

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có những chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành liên quan đến các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về tình hình phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Quảng Ngãi đòi hỏi hạ tầng, nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội phải phát triển tương xứng

Về nhà ở xã hội đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đã để hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội cải thiện được nhà ở. Với sự tham gia tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đã giúp cho các hộ gia đình thu nhập thấp và công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội.

Được biết, đối với Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng nhu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 6.300 căn (nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân), trong đó giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành 1.500 căn, giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành 4.800 căn. Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và đấp ứng mục tiêu của Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương từng thời kỳ. Coi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương. Xác định đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có nhu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung – dài hạn của địa phương. Đơn giản hoá, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Quảng Ngãi đưa phát triển nhà ở xã hội vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở. Đôn đốc Chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt, trường hợp không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các Chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường. Có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, thủ tục đầu tư xây dựng,… để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường. Sớm lập, phê duyệt và công bố công khai Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia,…

Tính đến hết quý III/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa có dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi thuộc Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng. Được biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội đạt khoảng 2.000 căn với tổng diện tích sàn là 131.912m2. Trong đó, giai đoạn 2022 – 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai; lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Giai đoạn 2024 – 2025 sẽ cung cấp sản phẩm ra thị trường theo mục tiêu Chương trình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top