Aa

Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết đổi mới phát triển năm 2024

Thứ Năm, 11/07/2024 - 14:25

Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thông qua 25 nghị quyết bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024.

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 25 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024.

Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết đổi mới phát triển năm 2024- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thông qua 25 nghị quyết bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; quy định tặng thưởng danh hiệu "Công dân Quảng Ninh ưu tú"; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045; ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, Quảng Ninh vẫn giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023). 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

Những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Từ nay đến cuối năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thử thách còn rất lớn, thậm chí có mặt gay gắt hơn… Vì thế, tuyệt nhiên không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí; càng trong khó khăn, thử thách càng phải giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết đổi mới phát triển năm 2024- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: CTV)

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các KKT, KCN, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP.

Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Song song với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tăng cường công tác thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh...

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

(2) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.

(4) Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

(5) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(6) Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(7) Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách.

(9) Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025.

(10) Nghị quyết quy định về tặng danh hiệu "Công dân Quảng Ninh ưu tú".

(11) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024; điều chỉnh, bổ sung diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

(12) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(13) Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

(15) Nghị quyết quy định mức lập dự toán và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(16) Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045.

(17) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

(18) Nghị quyết về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

(19) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

(20) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(21) Nghị quyết về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

(22-25) Các Nghị quyết về công tác cán bộ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top