Aa

Quảng Trị: Chốt phương án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Thứ Bảy, 23/12/2023 - 14:40

Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị do KOICA tài trợ thực hiện từ năm 2023 - 2026, với số vốn viện trợ không hoàn lại 12 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do bà Choi Jeyun, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam làm trưởng đoàn để thống nhất một số nội dung triển khai dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá lại kết quả hoạt động của dự án trong năm 2023; nghe đơn vị tư vấn trình bày thiết kế tổng thể Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị đã được bổ sung, chỉnh sửa...

Theo đó, trong năm 2023, việc triển khai dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị đã được tỉnh Quảng Trị và KOICA tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Đáng chú ý, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; UBND tỉnh ban hành quyết định về thành lập Ban chỉ đạo dự án; quyết định thành lập tổ chuẩn bị thực thi dự án; quyết định bố trí vốn ngân sách địa phương; đồng thời cử đoàn công tác tập huấn tại Hàn Quốc; xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; triển khai tập huấn phụ huynh trẻ khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức và truyền thông về Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số nội dung triển khai dự án trong năm 2024 như: Xây dựng mạng lưới cộng đồng địa phương; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (FS); kế hoạch về nhân sự Trung tâm; đào tạo cán bộ làm việc tại Trung tâm; lập thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của KOICA Việt Nam, sự đồng hành của Medipeace; sự nỗ lực của các sở, ngành tỉnh Quảng Trị trong việc triển khai các hoạt động của dự án trong năm 2023; đồng chí cơ bản thống nhất bản tư vấn thiết kế Trung tâm đã được chỉnh sửa, bổ sung cơ bản đáp ứng công năng cũng như định hướng các tiện ích phục vụ cộng đồng ngoài phục hồi chức năng.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong kế hoạch thực hiện dự án cần nêu cụ thể các hoạt động chính của dự án như: xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm, thiết kế cơ sở, kế hoạch đấu thầu, triển khai thi công, tổ chức bộ máy, quy chế vận hành... Đồng thời, xác định đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch đào tạo; kế hoạch ngân sách đảm bảo cho các hoạt động của dự án.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ trình UBND tỉnh ban hành để trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị tích cực phối hợp với tổ chức KOICA và các đơn vị liên quan để dự án triển khai đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top