Aa

Quảng Trị: Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú phải rút ngắn tiến độ triển khai

Thứ Sáu, 12/03/2021 - 14:30

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Theo Quyết định 308/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng ký ngày 5/3/2021, Công ty CP Trung Khởi (Công ty con của Công ty CP Xây dựng năng lượng MCD Việt Nam tại Hà Nội - PV) sẽ là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú với tổng vốn đầu tư 4.533,61 tỷ đồng (trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 680,1 tỷ đồng).

Dự án được thực hiện tại xã Triệu Trạch, xã Triệu Sơn và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, nằm trong khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) có quy mô sử dụng đất là 528,97ha; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị và chủ đầu tư phải rút ngắn tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chính sách liên quan đến Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chính sách liên quan đến Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Đ.H

Theo quyết đinh nêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị được giao trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư rút ngắn tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, có sự phân kỳ dự án đầu tư theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, phải cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, cho thuê đất và quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo bố trí đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp nhà đầu tư thực hiện các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Phối cảnh Cảng Mỹ Thủy nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Phối cảnh Cảng Mỹ Thủy nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Ảnh: N.L)

Cùng với đó UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật trong việc ban hành Quyết định số 473/QĐ-ƯBND ngày 1/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thành phần Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xử lý diện tích chồng lấn của dự án với dự án thành phần FMCR để làm cơ sở cho việc quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng được yêu cầu tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật; đảm bảo diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị; tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị); đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cơ sở hạ tầng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Cơ sở hạ tầng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được đầu tư, phát triển. Ảnh: Đình Huân

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của Reatimes, trong số diện tích thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, có gần 500ha đất rừng phòng hộ. Theo Quyết định 308/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Trị được giao chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

Riêng đối với nhà đầu tư, chỉ được thực hiện dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top