Reatimes.vn

TAG:

quốc hồn quốc túy

  • 29/03/2021, 07:00

    Lại phải viết về... nước mắm!

    Lại phải viết về... nước mắm!

    Nước mắm loại ngon nhất gọi là nước mắm nhĩ. Là loại nó nhỏ giọt trực tiếp từ thùng chượp, tức là cá ướp. Tùy công thức, liều lượng muối và loại cá và vùng biển mà nước mắm nhĩ từng nơi khác nhau, từ màu sắc tới độ


TOP