Aa

Quy chế hoạt động của Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Thứ Bảy, 22/04/2023 - 07:42

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vừa ký Quyết định 27/QĐ-TCTLT ngày 21/4/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác).

Theo quy định, Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc quy định tại Điều 2, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác.

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.
Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua khảo sát thực tế tại Dự án, tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định số 401/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020; hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top