quy định đền bù thu hồi đất

Năm 2025: Người dân có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi sẽ được bồi thường ra sao?

Năm 2025: Người dân có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi sẽ được bồi thường ra sao?

Chính sách & cuộc sống

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, cũng từ thời điểm này, người dân có quyết định thu hồi đất nông nghiệp sẽ nhận được những quyền lợi theo quy định của luật mới.

Lên đầu trang
Top