Aa

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thứ Bảy, 11/02/2017 - 06:33

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 329 có hiệu lực từ 1/3/2017, hướng dẫn thi hành Nghị định 119 về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Theo đó, việc thực hiện bảo hiểm đối với người lao động thi công trong công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng. Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ.

Khi có tai nạn lao động như: người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường... thì doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động.

số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động. Và thời hạn bảo hiểm đối với người lao động được tính từ ngày người lao động thực hiện công việc trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Trong nghị định cũng nêu rõ, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường. Đồng thời nhà thầu có trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Ngoài ra, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top