Aa

SCIC nhận chuyển giao phần vốn nhà nước tại Cienco 5

Thứ Bảy, 17/06/2017 - 07:00

Mới đây, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã chính thức nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sỡ hữu nhà nước tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5).

Tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải(GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Hoàng Nguyên Học đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) từ Bộ GTVT về SCIC.

Trước đó, năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép thực hiện Cổ phần hóa 10 Tổng công ty thuộc Bộ GTVT, trong đó có Cienco 5. Ngày 6/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Cienco 5 và đến tháng 6/2014, doanh nghiệp này chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Năm 2016, thực hiện chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã có Nghị quyết về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần trong đó có Cienco 5 và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Bộ GTVT và SCIC ký biên bản chuyển giao Công ty Cienco 5

Bộ GTVT và SCIC ký biên bản chuyển giao Công ty Cienco 5

Hiện Cienco 5 có số vốn điều lệ là 439 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 175,6 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tổng công ty có 3 người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh chủ tịch và thành viên HĐQT. Năm 2016, doanh thu của đơn vị này đạt 741 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,94 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 453,7 tỷ đồng; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại diện Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết việc chuyển giao nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc chuyển dần các doanh nghiệp nhà nước về SCIC, tách dần vai trò chủ quản của các Bộ về các doanh nghiệp. Đối với việc chuyển giao Cienco 5 về SCIC, Thứ trưởng Trường mong rằng, sau khi chuyển giao, SCIC sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để Cienco 5  phát triển đúng hướng, phát huy tốt hiệu quả vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho người lao động... 

Tiếp nhận Cienco 5, Phó Tổng giám đốc SCIC Hoàng Nguyên Học cho biết, với số vốn nhà nước tại Cienco 5 đã nâng tổng số vốn Nhà nước tại 64 doanh nghiệp mà Bộ GTVT chuyển giao cho SCIC lên 1.453 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển giao, SCIC đã thực hiện tốt vai trò cổ đông Nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

“SCIC sẽ tiếp tục cùng với người đại diện phần vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị, ban điều hành của Cienco 5 đề ra chiến lược, kế hoạch, giải pháp để doanh nghiệp phát huy được thế mạnh, truyền thống, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước ngày càng hiệu quả”, ông Học khẳng định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top