số hóa dữ liệu thị trường bất động sản

Số hóa dữ liệu thị trường BĐS: Làm sao để doanh nghiệp không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Số hóa dữ liệu thị trường BĐS: Làm sao để doanh nghiệp không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Thị trường

Theo VIRES, các báo cáo về thị trường bất động sản được công bố bởi doanh nghiệp vừa cung cấp thông tin, vừa kinh doanh dịch vụ bất động sản thì khó có thể hoàn toàn khách quan, vô tư.

VIRES công bố báo cáo nghiên cứu “Số hóa dữ liệu thị trường bất động sản: Giới hạn của doanh nghiệp“

VIRES công bố báo cáo nghiên cứu “Số hóa dữ liệu thị trường bất động sản: Giới hạn của doanh nghiệp“

Nghiên cứu - Phản biện

Báo cáo được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu chính sách - Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), Tạp chí Reatimes cùng các chuyên gia cố vấn.

Lên đầu trang
Top