Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Sở Xây dựng Bình Định cảnh cáo hàng loạt sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Bình Định cảnh cáo hàng loạt sàn giao dịch bất động sản

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa ban hành kết luận Số: 02/KL-SXD, về việc kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.
06:26, 02/08/2020

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã cảnh cáo hàng loạt sàn giao dịch bất động sản, đồng thời phát hiện một số Sàn còn đăng thông tin các dự án chưa đủ điều kiện bán trên các trang mạng xã hội để đặt tiền cọc trái quy định pháp luật.

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa ban hành kết luận Số: 02/KL-SXD, về việc kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm tra số 04/BC-TKT ngày 10/6/2020 của Tổ Kiểm tra và các Biên bản làm việc với các đơn vị có tên tại Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định.

Cụ thể, qua kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh này đã phát hiện hàng loạt sàn giao dịch bất động sản không thực hiện việc báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản về Sở Xây dựng Bình Định theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư số 11/2015/TT-BXD, gồm: Sàn giao dịch bất động sản Kiểu Việt, Sàn giao dịch bất động sản Huy Hoàng, Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Gia, Sàn giao dịch bất động sản Hợp Phát Land.

Bên cạnh đó, việc giao dịch bất động sản thông qua các sàn chưa có sự ủy thác của chủ đầu tư. Một số sàn còn đăng thông tin các dự án chưa đủ điều kiện bán trên các trang mạng xã hội để đặt tiền cọc trái quy định pháp luật.

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định của Tổ Kiểm tra, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định đã Cảnh cáo, nhắc nhở đối với Sàn giao dịch bất động sản Kiểu Việt, Sàn giao dịch bất động sản Huy Hoàng, Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Gia, Sàn giao dịch bất động sản Hợp Phát Land.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sàn giao dịch khi đưa sản phẩm của các dự án bất động sản lên sàn giao dịch cần kiểm tra hồ sơ pháp lý của các dự án và chỉ thực hiện đối với các dự án đã đủ điều kiện bán.

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị, căn cứ theo thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm tra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP