Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Sửa Luật Đầu tư công: Tăng cường phân cấp và kiểm soát chặt chẽ vốn ODA

Sửa Luật Đầu tư công: Tăng cường phân cấp và kiểm soát chặt chẽ vốn ODA

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khi chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, ngày 23/7.
20:05, 24/07/2018
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Bộ KH&ĐT đã làm rất nghiêm túc, công phu và trách nhiệm.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ KH&ĐT cần lưu ý thêm các vấn đề cụ thể: Phạm vi điều chỉnh nên chăng phân thành 2 loại (trong cân đối và chưa đưa vào cân đối ngân sách), nguồn chưa đưa vào cân đối ngân sách nên giao Chính phủ quy định chi tiết theo trình tự, thủ tục rút gọn hơn hoặc không đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Phó Thủ tướng cho rằng cần rà soát lại một số định nghĩa không cần thiết, bổ sung thêm quy định áp dụng đầu tư tại dự án nước ngoài và dự án sử dụng vốn của nhiều cấp.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư công phải phù hợp với đầu tư cân đối từ vốn ngân sách Nhà nước.

Vấn đề quyết định chủ trương đầu tư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là vừa quản lý chặt chẽ, vừa phân cấp, tăng cường hậu kiểm, bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn vào bước quyết định chủ trương đầu tư.

Với các dự án khẩn cấp nên quy định tiêu chí, phạm vi, thủ tục sử dụng vốn. Còn về vốn chuẩn bị cho đầu tư và vốn ODA phải có dự toán nhưng tăng cường phân cấp hơn và phải kiểm soát chặt do có liên quan đến bội chi, nợ công.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý phần chế tài, cần có quy định kiểm tra, thanh tra và xử lý sai phạm.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát thủ tục phân cấp, quy định rõ thẩm quyền của các cấp; nghiên cứu có cơ chế riêng về thẩm quyền của HĐND, không nên để cơ chế ủy quyền.

Liên quan đến dự án luật khác, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải chủ động rà soát và có lộ trình sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các cơ quan hữu quan để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ dự án luật, xem xét và xử lý kiến nghị về việc cho phép đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình ra Ủy ban TVQH và trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 tới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công hiện hiện được xây dựng với bố cục gồm 6 chương, 106 điều quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP