ThS. Hoàng Trung Hiếu - Khoa Luật, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về định giá đất tại Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về định giá đất tại Việt Nam hiện nay

Chính sách đất đai

Việc hoàn thiện quy định pháp luật định giá đất, làm thế nào để mức giá của Nhà nước quy định hài hoà cùng với nhu cầu của người dân là vấn đề vô cùng quan trọng.

Thực trạng quy định pháp luật về định giá đất ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng quy định pháp luật về định giá đất ở Việt Nam hiện nay

Chính sách đất đai

Việc quy định định giá đất phải tuân theo các nguyên tắc và phương pháp luật định đã vô hình chung tạo ra tính ì, làm giảm đi sự linh hoạt và sáng tạo khi xác định giá đất.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Chính sách đất đai

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường, việc hoàn thiện pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là rất cần thiết.

Lên đầu trang
Top