Thu Thảo

Cần xác định khái niệm bất động sản du lịch để có định hướng khơi thông chính sách

Cần xác định khái niệm bất động sản du lịch để có định hướng khơi thông chính sách

Chính sách đất đai

ThS. Nguyễn Mạnh Khởi nhấn mạnh: “Cần phải hiểu rõ khái niệm BĐS du lịch, từ đó mới xác định được những chính sách, quy định về loại hình này trong hệ thống pháp luật hiện hành đã đầy đủ và rõ ràng hay chưa”.

Lên đầu trang
Top