Bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Đại Phúc Land

Sửa đổi Luật Đất đai để thúc đẩy thị trường bất động sản tăng tốc, bứt phá

Sửa đổi Luật Đất đai để thúc đẩy thị trường bất động sản tăng tốc, bứt phá

Chính sách đất đai

Việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Đất đai 2013 đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản với nhiều dự án tạm dừng do hướng dẫn không rõ ràng và chồng chéo, dẫn đến hạn chế nguồn cung mới, giá tăng.

Lên đầu trang
Top