Theo Đình Đại/Diễn đàn doanh nghiệp

Doanh nghiệp ngành xây dựng sẽ được hưởng lợi trong quý IV/2023 và năm 2024

Doanh nghiệp ngành xây dựng sẽ được hưởng lợi trong quý IV/2023 và năm 2024

Tài chính bất động sản

Các doanh nghiệp ngành xây dựng có thể được hưởng lợi trong quý IV/2023 và năm 2024, khi Chính phủ đang tăng cường vực dậy thị trường bất động sản.

Lên đầu trang
Top