Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Hoàn thiện pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư

Hoàn thiện pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư

Chính sách đất đai

Hoạt động pháp điển hóa các văn bản quy phạm pháp luật nói chung, rà soát những tồn tại bất cập trong Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản nói riêng là nhiệm vụ quan trọng...

Tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp bất động sản từ việc sửa đổi Luật Đất đai

Tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp bất động sản từ việc sửa đổi Luật Đất đai

Chính sách đất đai

Thị trường bất động sản vốn chuyển động không ngừng, song những quy định của Luật Đất đai 2013 lại còn nhiều bất cập, chậm cải tiến dẫn đến tình trạng "luật một nơi, thị trường một nơi".

Những khó khăn lớn trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai

Những khó khăn lớn trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai

Chính sách đất đai

Qua 7 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai 2013 đã không còn đáp ứng được yêu cầu của thực tế, bộc lộ nhiều hạn chế, mâu thuẫn, cần thiết phải sửa đổi phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lên đầu trang
Top