Diệu Phan - Khánh Hoà

Lãnh đạo VNREA làm việc với doanh nghiệp bất động sản phía Nam bàn về giải pháp triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Lãnh đạo VNREA làm việc với doanh nghiệp bất động sản phía Nam bàn về giải pháp triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hội viên

Ngày 17/4/2023, tại TP.HCM, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản phía Nam bàn về một số giải pháp triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Lên đầu trang
Top