PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, Phó trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Bất động sản nông nghiệp năm 2022: Kỳ vọng từ khung pháp lý hoàn thiện

Bất động sản nông nghiệp năm 2022: Kỳ vọng từ khung pháp lý hoàn thiện

Chính sách đất đai

Sự phát triển của bất động sản nông nghiệp trong năm 2022 và những năm tới phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo ra sự chính danh cho phân khúc này trên thị trường.

Lên đầu trang
Top