Theo VTV

Tính theo giá thị trường, gỡ nút thắt thu thuế chuyển nhượng bất động sản?

Tính theo giá thị trường, gỡ nút thắt thu thuế chuyển nhượng bất động sản?

Chính sách đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu phương án không tính thuế đất theo hợp đồng mua bán mà căn cứ vào bảng giá đất thị trường hàng năm.

Lên đầu trang
Top