Yến Thanh

TS. Nguyễn Minh Phong: “Niềm tin chính sách vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay“

TS. Nguyễn Minh Phong: “Niềm tin chính sách vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay“

Nghiên cứu - Phản biện

TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, phải tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn và xử lý hiện tượng nhũng nhiễu, tham nhũng, đòi hỏi “bôi trơn” làm khổ doanh nghiệp và người dân

Lên đầu trang
Top