Theo Thu Hiền/Báo Xây Dựng

Tập đoàn Nam Cường nói gì về tiền sử dụng đất 10,6ha đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố

Tập đoàn Nam Cường nói gì về tiền sử dụng đất 10,6ha đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố

Dự án

Tập đoàn Nam Cường là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hệ thống giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương.

Lên đầu trang
Top