Thúy Quỳnh

Định vị bản sắc nông thôn trong quy hoạch, kiến trúc

Định vị bản sắc nông thôn trong quy hoạch, kiến trúc

Đối thoại

Nông thôn chưa được quan tâm một cách đầy đủ, từ quy hoạch đến thiết kế kiến trúc, cảnh quan, văn hóa. Chúng ta chưa có những nghiên cứu hay thông điệp đủ rõ cho vấn đề này.

Lên đầu trang
Top